Le Vieux Boulanger B&B in Frankrijk

Chambres d'hôtesRegels voor een chambres d’hôtes 2024

Regels voor een chambres d’hôtes 2024

Voldoet jouw Chambres d'Hôtes aan de regels van 2024?

Welke eisen worden verwacht van een chambres d’hôtes. In Frankrijk gelden ook eisen aan het hebben van een chambres d’hôtes.

In Frankrijk vereist het uitbaten van een chambres d’hôtes, wat overeenkomt met een bed and breakfast of gastenkamers, bepaalde vergunningen en moet men voldoen aan specifieke regelgeving. Hier zijn enkele belangrijke punten:

1. **Vergunningen en Declaratie:**
– In Frankrijk heb je, om alleen een eenvoudige chambres d’hôtes te exploiteren, geen ‘PERMIS D’EXPLOITATION’ nodig. Deze vergunning heb je alleen nodig als je table d’hôtes aanbiedt waar je wijn bij serveert. Deze vergunning kun je dan aanmelden bij de gemeente waarin de chambres d’hôtes zich bevindt als je het examen hebt gehaald.
– Je dient je activiteit ook te melden bij de gemeente.

2. **Capaciteitsgrenzen:**
– Het is voor een chambres d’hôtes toegestaan om maximaal 5 kamers te mogen verhuren.

3. **Veiligheidsnormen:**
– Je moet voldoen aan bepaalde veiligheidsnormen, zoals brandveiligheid, in overeenstemming met de lokale regelgeving.

4. **Hygiëne en Comfort:**
– Er zijn normen voor hygiëne en comfort die je moet handhaven, je hoeft voor een chambres d’hôtes alleen geen HACCP vergunning te hebben. Zodra je voedsel en of dranken verkoopt in b.v. een petit restaurant voor publiek, zoals passanten en mensen uit je omgeving, dien je wel een HACCP vergunning te hebben zodat je van de regels op de hoogte bent, zoals het schenken van alcohol, het bewaren en coderen van voedsel, de hygiëne regels in en om je accommodatie etc.

5. **Ontbijt:**
– Een typisch kenmerk van chambres d’hôtes is het aanbieden van ontbijt aan gasten, vaak inbegrepen in de prijs.

7. **Klantenregister:**
– Het is verplicht zijn om een register bij te houden met de gegevens van je gasten en dit beschikbaar te stellen voor controle.

8. **Verzekeringen:**
– Het is raadzaam om de juiste verzekeringen te hebben, waaronder aansprakelijkheidsverzekering, om eventuele onvoorziene omstandigheden te dekken.

8. ** Kamer van Koophandel**

Elke regio en gemeente kan specifieke regels hebben, dus het is belangrijk om contact op te nemen met de plaatselijke autoriteiten en de kamer van koophandel om je in te schrijven voor de meest actuele informatie en om te voldoen aan de specifieke vereisten van het gebied waar je je chambres d’hôtes wilt vestigen.