Ga naar hoofdinhoud

PRIVACY VERKLARING

Als Carlo Straver Culinair / Le Vieux Boulanger, zijn wij de leverancier van de Franse gastvrijheid. Wij vinden de persoonlijke aandacht daarom er belangrijk en streven daar ook naar. Dat lukt alleen als we weten wie u bent en wat uw wensen zijn. Met deze informatie gaan we vanzelfsprekend uiterst zorgvuldig, vertrouwelijk en discreet om. Wij doen er alles aan om de privacy van u en onze gasten en relaties te waarborgen. Welke informatie wij nodig hebben en waarvoor wij deze info gebruiken, daar willen we altijd duidelijk en transparant over zijn.

WELKE GEGEVENS GEBRUIKEN WE MOGELIJK VAN U?

Uw gegevens Gebruiken wij voor 
NAW-gegevens facturatie, klantcontact, commercieel contact
E-mail klantcontact, commercieel contact/nieuwsbrieven mits OPT IN
Telefoonnummer klantcontact, commercieel contact
Verjaardag klantcontact
Functietitel klantcontact, commercieel contact
Contacthistorie toekomstige dienstverlening en operationele uitvoer
Klantverleden toekomstige dienstverlening en operationele uitvoer
Dieetgegevens operationele uitvoer evenementen en dienstverlening
Operationele documentatie operationele uitvoer evenementen
Interesses relationele incentives
Bankgegevens facturatie

 

HOE VERZAMELEN WIJ DEZE GEGEVENS?

We gebruiken alleen de persoonsgegevens die u zelf aanlevert. Deze gegevens verzamelen we en gebruiken we om een eventuele overeenkomst te sluiten en deze zo goed mogelijk naar wens uit te voeren. Dat geldt zowel voor onze (potentiële) klanten als voor partijen bij wie wij zaken en/of diensten inkopen.

U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Zonder deze gegevens is het echter in veel gevallen onmogelijk om u een offerte te kunnen toesturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde dienst dient te voldoen, werkzaamheden te verrichten, te factureren, te betalen en met u vlot en efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst.

WANNEER EN WAAROM GEBRUIKEN WIJ UW GEGEVENS?

• voor een effectief en persoonlijk contact
• om de uitvoer van dienstverlening optimaal te laten verlopen
• voor de administratieve afhandeling van diensten en producten
• om u op de hoogte te kunnen houden van actualiteiten en promotiedoeleinden voor onze producten en diensten die vallen onder Carlo Straver Culinair

Er wordt door professionele fotografen en videoprofessionals soms beeldmateriaal gemaakt. Dit beeldmateriaal wordt gebruikt voor drukwerk en digitale communicatie vanuit Carlo Straver Culinair. Wij benadrukken dat wij hierbij uiterst zorgvuldig omgaan met uw privacy. Wij volgen hierin de richtlijnen van het Portretrecht.

BEWAARPERIODE PERSOONSGEGEVENS

• Indien u geen klant bent geworden (of wij niet van u) dan zullen uw persoonsgegevens uiterlijk 31 december van het lopende jaar worden verwijderd.
• Indien u wel klant bent geworden (of wij van u) dan zullen wij uw persoonsgegevens bewaren voor de duur van zeven jaar na het einde van het boekjaar waarin de overeenkomst met u volledig is uitgevoerd. De periode van zeven jaar komt overeen met de periode waarbinnen wij verplicht zijn onze administratie te bewaren voor de Belastingdienst. Na afloop van deze periode zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen of bij goedkeuring langer bewaren.

COOKIES

Cookies zijn kleine tekstbestanden die tijdens het bezoek aan onze website op uw computer, tablet of smartphone worden geplaatst. In deze tekstbestanden wordt informatie opgeslagen die bij een later bezoek weer kan worden herkend door de website.

Onze website maakt gebruik van tracking cookies indien u daar toestemming voor heeft gegeven. Dit doen wij om informatie te verzamelen over uw internetgedrag zodat wij u gericht aanbiedingen kunnen doen. U mag uw toestemming te allen tijde intrekken. Uw gegevens worden maximaal één jaar bewaard.

Wij plaatsen daarnaast functionele cookies. Dit doen wij om het gebruik van onze website eenvoudig te maken.

DOORGIFTE AAN DERDEN

In verband met de uitvoering van de overeenkomst is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan partijen die in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren. Verder maken wij gebruik van externe gecertificeerde datacentra voor de opslag van (delen van) onze verkoop- en inkoopadministratie, waar uw persoonsgegevens een onderdeel van uitmaken. Uw persoonsgegevens worden om die reden aan onze hosting provider van serverruimte verstrekt. Omdat wij gebruik maken van een nieuwsbrief mailing dienst, worden uw persoonsgegevens tot slot doorgegeven aan de aanbieder van deze dienst. Voor een juiste, efficiënte opslag en verwerking maken wij ook gebruikt van een gecertificeerd CRM-systeem dat voldoet aan de huidige eisen op het gebied van cybersecurity.

E-MAIL

Indien u ons toestemming heeft gegeven, zullen wij de door u opgegeven persoonsgegevens bewaren en gebruiken om u in de toekomst persoonlijk per e-mail op de hoogte te brengen van onze bestaande en nieuwe diensten en u hier eventueel een aanbieding voor te doen. Iedere keer dat wij u een mailing sturen, heeft u de mogelijkheid ons te laten weten hier geen prijs meer op te stellen. Zie hiervoor de afmeldlink onderaan iedere mailing.

UW RECHTEN

U hebt het recht:
• in te zien welke gegevens wij van u gebruiken.
• uw persoonsgegevens te (laten) wijzigen indien daarin onjuistheden staan
• uw persoonsgegevens te (laten) wissen of het gebruik daarvan laten beperken

Ook kunt u bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Om uw rechten te kunnen uitoefenen kunt u zich wenden tot:
Carlo Straver Culinair
Ambachtsweg 65
2641 KW Pijnacker-Nootdorp

Tel. Mobiel 0031-6-24232685
info@carlostraverculinair.nl

Ook met vragen of voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Deze privacyverklaring gaat in per 25 mei 2018.
Carlo Straver Culinair behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in onze privacy verklaring. De actuele versie is gepubliceerd op onze website.

Back To Top